top of page

Vols participar al congrés?

Com a conferenciant....

Totes aquelles persones que vulguin presentar alguna comunicació relacionada amb qualsevol de les temàtiques contemplades han de fer-ne arribar un resum a la Secretaria del Congrés abans del dia 15 de gener del 2025.

Aquest resum haurà de complir els següents requisits:

• Ser presentat en suport informàtic, en un document fet amb processador de textos Word o compatible. El nom del document ha d’estar format pel nom i el primer cognom de l’autor/a.

• Tenir un títol clarificador del contingut que es pensa tractar.

• Oferir, amb un màxim de 350 paraules, una visió general dels diferents aspectes que es preveu tractar en la comunicació.

• Incloure, al final, el nom complet de l’autor/a, amb indicació de l’adreça, el número de telèfon i l’adreça electrònica. A continuació, s’ha de posar un breu currículum, de cinc línies com a màxim, i especificar si pertany a alguna entitat.

 

Posteriorment, en un termini breu, la Secretaria del Congrés confirmarà l’acceptació de la comunicació i indicarà els aspectes formals que ha de complir el text complet, que s’haurà de lliurar abans del dia 1 de setembre de 2025.

S’ha previst la publicació posterior de les actes del Congrés, que es trametran prèvia reserva. Les persones que presentin comunicacions rebran de forma gratuïta un exemplar de les actes tan prompte siguin publicades

Com a assistent

En una 2a circular s’inclouran la butlleta d’inscripció i les quotes corresponents. Als congressistes que presentin comunicacions se’ls aplicarà un descompte. S’està tramitant el reconeixement de l’activitat dins del Pla de Formació de Zona del Departament d’Educació.

bottom of page